Beroepsopleiding Makelaars B.V.

Inloggen

  Wachtwoord vergeten / geen wachtwoord ontvangen ?

Jaarrekening en MJOP VvE

Datum & Locatie

PE cursus online 2022

Na het volgen van deze PE heb je inzicht in hoe een balans in zijn algemeenheid is opgebouwd en in welke mate een VvE-balans hiervan verschilt. De winst- en verliesrekening geeft een beeld over hoe de VvE de afgelopen periode in financieel opzicht heeft gerendeerd. Je verkrijgt antwoord op vragen als hoe het exploitatieresultaat als sluitpost op een winst- en verliesrekening kan worden geïnterpreteerd. Een VvE is wettelijk (nog) niet verplicht een kasstroomoverzicht op te zetten. De aanwezigheid van zo’n kasstroomoverzicht geeft echter aanvullende informatie over het verloop van de liquide middelen. De toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening vertelt de wijze waarop de cijfers tot stand zijn gekomen (de ‘algemene’ toelichting) én geeft daarnaast een post-voor-post specificatie (de ‘specifieke’ toelichting). Een jaarrekening is een opsomming van een groot aantal financiële gegevens. Wanneer die gegevens niet onderling met elkaar in verband worden gebracht, zijn ze vaak betekenisloos. Daarom wordt gewerkt met kengetallen, zoals liquiditeits-, solvabiliteits- en rentabiliteitskengetallen. Je verkrijgt inzicht in hoe met behulp van deze kengetallen de jaarrekening van een VvE kan worden geanalyseerd.

 

NRVT 6 punten Wonen facultatief

Reserveren

Omschrijving

PE cursus online 2022

Na het volgen van deze PE heb je inzicht in hoe een balans in zijn algemeenheid is opgebouwd en in welke mate een VvE-balans hiervan verschilt. De winst- en verliesrekening geeft een beeld over hoe de VvE de afgelopen periode in financieel opzicht heeft gerendeerd. Je verkrijgt antwoord op vragen als hoe het exploitatieresultaat als sluitpost op een winst- en verliesrekening kan worden geïnterpreteerd. Een VvE is wettelijk (nog) niet verplicht een kasstroomoverzicht op te zetten. De aanwezigheid van zo’n kasstroomoverzicht geeft echter aanvullende informatie over het verloop van de liquide middelen. De toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening vertelt de wijze waarop de cijfers tot stand zijn gekomen (de ‘algemene’ toelichting) én geeft daarnaast een post-voor-post specificatie (de ‘specifieke’ toelichting). Een jaarrekening is een opsomming van een groot aantal financiële gegevens. Wanneer die gegevens niet onderling met elkaar in verband worden gebracht, zijn ze vaak betekenisloos. Daarom wordt gewerkt met kengetallen, zoals liquiditeits-, solvabiliteits- en rentabiliteitskengetallen. Je verkrijgt inzicht in hoe met behulp van deze kengetallen de jaarrekening van een VvE kan worden geanalyseerd.

 

NRVT 6 punten Wonen facultatief

Uw prijs:

€ 240,00excl. BTW

Te behalen:

6SCVM PE Punten
U dient ingelogd te zijn voor meer informatie en / of in te schrijven