Beroepsopleiding Makelaars B.V.

Inloggen

  Wachtwoord vergeten / geen wachtwoord ontvangen ?

Vervolgopleiding Taxateur Woningen

Specialiseren als Taxateur Woningen? Behaal het Basisdiploma Taxeren Woningen!


Opleidingstraject tot Taxateur Woningen
Wil je Taxateur Woningen worden, dan start je met de Basisopleiding Vastgoeddeskundige. Daarna volg je de Vervolgopleiding Taxateur Woningen.

Je kunt deelnemen aan de Vervolgopleiding Taxateur Woningen als je in het bezit bent van het nieuwe ‘Basisdiploma Vastgoeddeskundige’, het oude ‘Theoriediploma makelaar/taxateur onroerende zaken Woningen’ of een erkend gelijkwaardig diploma. Voor de specifieke bepalingen die gelden voor de overgang van ‘oud’ naar ‘nieuw’, verwijzen we je naar de overgangsregeling.

Examinering en diploma
Ben je in het bezit van het basisdiploma Vastgoeddeskundige of gelijkwaardig, dan kun je je specialiseren als Taxateur Woningen. Deze vervolgopleiding is een blend van lessen in de online leeromgeving, klassikale lessen en bijeenkomsten op locatie. De opleiding bestaat uit 5 modules. Je sluit modules af door het maken van opdrachten en examens. De opleiding als geheel sluit je af met een assessment op basis van een door jou vervaardigd portfolio. De examens en het assessment worden afgenomen door Beroepsexamens Makelaars B.V. Houd rekening met een gemiddeld benodigde studietijd van 12-15 uur per week.

Met het Basisdiploma Taxeren Woningen ben je toelaatbaar tot de meester-gezel periode van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Na het doorlopen van de meester-gezel periode kun je je registeren in het NRVT-register.

Vervolgopleiding Taxateur Woningen
De Vervolgopleiding Taxateur Woningen bestaat uit vijf modules.

 • Taxatieleer
  In deze module verkrijg je inzicht in de fundamentele taxatiebeginselen en het begrippenkader van de taxatieleer. Je leert hoe het taxatieproces is opgebouwd en hoe dit proces zicht verhoudt tot de opbouw en structuur van het taxatierapport. Aan bod komen ook de verschillende taxatiemethoden die voortvloeien uit de wijzen waarop het taxeren van een woning benaderd kan worden. Veel aandacht wordt gegeven aan de regelgeving die op het taxeren van vastgoed van toepassing is, in het bijzonder de European Valuation Standards (EVS) en de reglementen en praktijkhandleiding Wonen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). De module wordt afgesloten met een examen.
 • Marktanalyse
  In deze module staat de ontwikkeling van de vraag, het aanbod en de prijsvorming op de Nederlandse woningmarkt centraal. Je leert aan de hand van welke informatiebronnen je marktinformatie kunt verzamelen over de woningmarkt op nationaal, regionaal en lokaal niveau en hoe je deze informatie kunt interpreteren. Aansluitend wordt ingegaan op het verzamelen van informatie op objectniveau, prijsinformatie in het bijzonder. Je gaat actief met deze informatiebronnen aan de slag. Het examen Marktanalyse bestaat uit het schrijven van een essay over een actueel woningmarktvraagstuk en twee groepsopdrachten. 
 • Objectanalyse
  In deze module leer je hoe je deskresearch doet naar een woning. Je leert aan de hand van welke bronnen je informatie over een woning kunt verzamelen en leert deze bronnen raadplegen. Veel aandacht wordt besteed aan het leren lezen en interpreteren van verzamelde informatie. Waaronder kadastrale gegevens, diverse eigendomsakten, bestemmingplan en energielabel. En je leert werken met de branchebrede meetinstructies voor de gebruiksoppervlakte en bruto inhoud van woningen. Ook wordt aandacht besteed aan het vastleggen van verzamelde informatie. De module wordt afgesloten met een examen en een opdracht.
 • Ethiek en Integriteit
  Tijdens deze blended cursus bekwaam jij je verder in een tweetal skills die in jouw toekomstige werk als taxateur van groot belang zijn: communicatieve vaardigheden en ethisch en integer handelen. Het onderdeel communicatieve vaardigheden focust op klantgericht communiceren. Hoe kun je klantgerichter communiceren, zowel mondeling als schriftelijk? De tweede skill die centraal staat is ethisch en integer handelen. In een woningmarkt waar een nijpend tekort is aan woningen, kan de druk die op jou als taxateur wordt uitgeoefend tot lastige dilemma’s leiden. Hoe kun je in die context het belang van ethisch handelen voor ogen houden? Je volgt een klassikale vaardighedentraining, gegeven door een ervaren, gespecialiseerde trainer. Het leertraject wordt afgesloten met een assessment en een portfolio opdracht.
 • Veldwerk Taxeren
  Kennis, inzicht en vaardigheden die je hebt opgedaan in de Basisopleiding en de Vervolgopleiding Taxateur Woningen pas je in deze module integraal toe. Je bezoekt meerdere woningen en stelt ter plaatse de externe en de interne objectkenmerken vast. Aan de hand van de door jou geselecteerde referentiewoningen werk je een gangbare taxatiemethode uit. Je maakt een SWOT-analyse en je motiveert hoe je tot de waardering bent gekomen.  Je legt de verzamelde informatie vast in het Taxatierapport woonruimte juli 2021. Bezichtigingen in de praktijk worden ondersteund door bijeenkomsten op locatie. Je sluit de module af met portfolio opdrachten.


Opleidingsvorm
De modules van de Vervolgopleiding Taxateur Woningen worden gecombineerd aangeboden met klassikale lessen op locatie en online studeren in de e-learningomgeving van Beroepsopleiding Makelaars.

Studieduur en studiebelasting
De Vervolgopleiding Taxateur Woningen heeft een studieduur van ongeveer 15 maanden. Hou rekening met een studiebelasting van ongeveer 12 tot 15 uur per week.

Studieprogramma

 Module

     Lessen

 Taxatieleer

           10

 Marktanalyse

           8

 Objectanalyse

           8

 Ethiek en Integriteit

           4

 Veldwerk Taxeren

           9

*Doorlooptijd is ter indicatie. De daadwerkelijke duur en doorlooptijd zijn afhankelijk van het aanbevolen lesrooster.

Locatie en tijdstip
De modules van de Vervolgopleiding Taxateur Woningen volg je klassikaal en online via de e-learningomgeving van Beroepsopleiding Makelaars. Het online gedeelte van de opleiding kan je volgen via je smartphone, Ipad, laptop of personal computer op elk gewenst tijdstip.

Studiemateriaal
Het studiemateriaal bestaat uit per module speciaal ontwikkeld lesmateriaal op de online leeromgeving en uit aanvullende literatuur.

Investering
Het cursusgeld voor de Vervolgopleiding Taxateur Woningen is € 3.300,- exclusief 21% btw. en € 3.993,- inclusief 21% btw. Dit bedrag is exclusief literatuur en examens. Je kunt in termijnen betalen.

Examens
De organisatie en afname van de examens wordt verzorgd door Beroepsexamens Makelaars B.V., www.examensvoormakelaars.nl.

Inschrijven
Download het inschrijfformulier en schrijf je in voor de Vervolgopleiding Taxateur Woningen met start in oktober 2021.  

Vragen over de opleiding?
Heb je vragen? Of twijfel je over de juiste opleiding? Neem direct contact met ons op. We helpen je graag verder met persoonlijk opleidingsadvies via 070-3563200 of info@makelaarsopleidingen.nl.