Beroepsopleidingsprofiel SCVM Makelaar onroerende zaken

Lees hier alles over het Beroepsopleidingsprofiel waaraan een makelaar voldoet die is ingeschreven in het SCVM register.

In het Beroepsopleidingsprofiel zijn de vakbekwaamheidseisen vastgelegd waaraan een makelaar voldoet die is ingeschreven in het SCVM register

Dit profiel wordt als norm gebruikt voor het ontwikkelen van zowel de opleidingen als het daaropvolgende examen dat leidt naar SCVM certificering in het register.

Er worden drie specialismen onderscheiden, te weten de makelaar Woningen, de makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed en de makelaar Landelijk en Agrarisch Vastgoed.

Download document