Beroepsopleiding Makelaars B.V.

Inloggen

  Wachtwoord vergeten / geen wachtwoord ontvangen ?

FAQ

NRVT - Inpassingsregeling & inschrijving

Voor degenen die nu in opleiding zijn, is er een inpassingsregeling


-Kandidaat-taxateurs, die hun beroepsopleiding uiterlijk 31 juli 2016 afronden door het met goed gevolg afleggen van een praktijkexamen zoals dat voorheen werd vereist voor certificering en registratie door SCVM en VastgoedCert, kunnen gebruik maken van de overgangsregeling zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de Kamerreglementen Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed en Wonen van het NRVT als waren zij gecertificeerd en geregistreerd bij SCVM of VastgoedCert;


-In verband met de administratieve verwerking van examenresultaten, is inschrijving bij het NRVT op basis van het onder 1 bepaalde mogelijk tot en met 31 augustus 2016;


-Deze regeling eindigt op 31 augustus 2016.


Veel gestelde vragen http://www.nrvt.nl/regelgeving/veelgestelde-vragen/


 

Wat houdt permanente educatie in?

Een persoonscertificaat is vijf jaar geldig. Een gecertificeerde moet aan enkele verplichtingen voldoen om na vijf jaar gehercertificeerd te kunnen worden. Een van die verplichtingen is de kennis op peil houden. De waarborgcommissie stelt ieder jaar een educatieprogramma vast. Dit noemt men Permanente Educatie. Een makelaar/taxateur is verplicht jaarlijks zijn kennis op peil te houden door een deel van deze Pe-bijeenkomsten te volgen. Voor elke gevolgde bijeenkomst krijgt men PE-punten.

Biedt Beroepsopleiding Makelaars B.V. ook in-house trainingen aan?

Wij kunnen opleidingen/cursussen en trainingen binnen uw organisatie verzorgen? Bel 070-3563200 of mail naar info@makelaarsopleidingen.nl voor een vrijblijvende afspraak. Deze in-house opleiding zorgt ervoor dat uw medewerkers tegelijk de opleiding kunnen volgen en dat de lestijden in overleg kunnen worden afgestemd.

Hoe weet ik of ik vrijstelling krijg?

Om te kijken of u in aanmerking komt voor vrijstelling kunt u uw diploma(s) en cijferlijst(en) mailen naar Beroepsexamens Makelaars B.V. via het emailadres info@makelaarsopleidingen.nl. U krijgt dan per email te horen of u in aanmerking komt voor vrijstelling. Om de vrijstelling definitief aan te vragen moet u een gewaarmerkte kopie van uw diploma en cijferlijst met een kopie van uw legitimatiebewijs sturen naar: Beroepsexamens Makelaars B.V. Postbus135 2639 AC Nootdorp

Ik werk overdag, kan ik de opleiding, cursus of training in de avond uren volgen?

Sommige opleidingen en cursussen worden overdag aangeboden andere in de avonduren. Op de pagina van de opleiding/cursus kunt u zien wanneer de opleiding/cursus wordt aangeboden.

Indien er een examen is verbonden aan de opleiding, cursus of training, ben ik verplicht om deel te nemen aan het examen?

U bent niet verplicht u na het volgen van een opleiding/cursus/training in te schrijven voor het examen.

Kan ik mij opgeven voor een examen?

U kunt zich voor de examens van de opleidingen tot Makelaar/Taxateur inschrijven via de website van Beroepsexamens Makelaars B.V. De website is www.examensvoormakelaars.nl.

Wat zijn de voordelen als ik mij DNV GL-certificeer en SCVM-registreer?

Een van de voordelen is dat Makelaar/Taxateurs die zijn gecertificeerd en geregistreerd kunnen taxeren voor banken.

Welke stappen moet ik ondernemen om mij te certificeren en registreren?

Kiest u voor één van onze opleidingen tot makelaar/taxateur, dan kunt u zich met het behaalde diploma certificeren en registreren in het register van de SCVM


http://www.scvm.nl/aanmeldenregister.html

Inschrijven op bijeenkomsten Permanente educatie

Voor het inschrijven en betalen van bijeenkomsten in het kader van de SCVM permanente educatie maakt u gebruik van het digitale boekingssysteem van Beroepsopleiding Makelaars B.V. Dit systeem is zo ingeregeld dat u een plaats en locatie kunt reserveren tot de dag die voorafgaat aan de dag dat de bijeenkomst plaatsvindt.


Toch komt het voor dat cursisten zich niet inschrijven en vervolgens wel de betreffende PE-bijeenkomst gaan bijwonen. Aangezien deze cursisten niet op de presentielijst staan, schrijven zij zich handmatig bij. Naar aanleiding daarvan bereiken ons in toenemende mate signalen dat dit op de locatie tot problemen leidt voor cursisten die zich wél tijdig hebben ingeschreven, in de vorm van het niet (onmiddellijk) beschikbaar zijn van een stoel en syllabus. Ook is het voor de organisatie niet efficiënt om wanneer er een digitaal boekingssysteem in gebruik is voor een beperkt aantal cursisten achteraf en handmatig de inschrijving, facturering en puntentoekenning te moeten verzorgen.


Een en ander heeft ons doen besluiten om met onmiddellijke ingang geen handmatige bijschrijvingen op de PE-presentatielijsten meer toe te staan. Dit betekent dat de cursisten die zich bij een PE-bijeenkomst handmatig bijschrijven als niet-ingeschreven worden aangemerkt en om die reden ook geen PE-punten toegekend krijgen.


 

Ik ben cursist en ik wil graag een wijziging doorgeven?

U kunt uw wijziging het beste emailen naar info@makelaarsopleidingen.nl.

Wat zijn de voordelen van het volgen van een opleiding, cursus of training bij Beroepsopleiding Makelaars B.V.?

Beroepsopleiding Makelaars B.V. geeft praktijkgericht onderwijs dat wordt gegeven door vakspecialisten die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in hun vakgebied.